REKRUTACJA 2022/2023

NABÓR ELEKTRONICZNY - https://powiatgniezno.edu.com.pl/

UWAGA!

20 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 upływa termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

 

 

A5

A52

haslo1

Szkoła oczami uczniów

szocz film2

hotel

tmria

 

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

fp

Praktyki zagraniczne - Hiszpania 2018

 

Hiszpania2019

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE