TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  biologia i język angielski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Przygotowanie i wydawanie dań

K 2: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań
 • oceniania jakości żywności
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywania usług gastronomicznych
 • ekspedycji potraw i napojów

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługowo – gastronomiczną: restauracje, bary, bufety, kawiarnie
 • placówkach żywienia zbiorowego: hotele, sanatoria, szpitale, szkoły
 • instytucjach zaopatrzeniowych
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o zdrowym odżywianiu
 • prowadzenie własnej firmy w branży gastronomicznej

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • umiejętność organizowania gastronomicznej obsługi imprez poza miejscem pracy tzw. „outsaid catering” (imprezy wyjazdowe)
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. barmańskich
 • umiejętność organizowania bali, wesel i innych przyjęć okolicznościowych
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w  Niemczech i w Hiszpanii

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.