Kucharz

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Przygotowanie i wydawanie dań

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań

 

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • zakładach żywienia zbiorowego np. stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
 • służbie zdrowia np. sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale
 • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych
 • własna działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych itp

Kontynuacja nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w :

 • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji Przygotowanie i wydawanie dań może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).