Konkursy

>>KONKURS PT. EDUKACYJNY PLAKAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO PRACOWNI JĘZYKOWEJ<<

”ENGLISH POSTER”

Informujemy, że rozwiązany został Szkolny Konkurs „English Poster”. Podczas wybierania prac laureatów najbardziej zwrócono uwagę na estetykę pracy, poprawność językową oraz przejrzystość i klarowność przekazu plakatu. W konkursie wyłonione i nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca:

  1. Izabela Lisiecka 2 TAp
  2. Martyna Więckowska 3 TO
  3. Samuel Walczykiewicz 1 THO

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Radę Rodziców i wręczone podczas lekcji języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali docenieni i nagrodzeni dodatkowymi punktami z zachowania.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 😊

 


 
 
 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie plakatu – planszy edukacyjnej do nauki języka angielskiego wykorzystując przy tym różne/ dowolne techniki plastyczne/techniczne.

Temat oraz format (nie mniejszy niż A4) plakatu dowolny – warunkiem koniecznym jest używanie wyłącznie języka angielskiego pozbawionego wyrażeń potocznych tzw. slangu oraz wulgaryzmów – tak by plakat był czytelny, przejrzysty  oraz stanowił planszę uczącą języka angielskiego w pracowniach językowych ZSPU.

Plakat ma stanowić pomoc w nauce słownictwa tematycznego j. angielskiego lub wybranego zagadnienia gramatycznego; np. słownictwo związane z domem - na plakacie można ukazać różne sprzęty domowe i ich podpisy umieścić wyłącznie w wersji anglojęzycznej pod obrazkami lub rysunkami; podobnie można ukazać, naturę, jedzenie, sporty, środki komunikacji, zwierzęta, rośliny, czynności dnia codziennego itp.; lub też podjąć się próby przedstawienia zasad któregoś z czasów gramatycznych np. w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób zastosować zasady czasu przeszłego Past Simple – budowa zdań i przykłady użycia w zdaniach.

Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz ocenę bardzo dobrą lub celującą jako cząstkową za aktywność. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas i kierunków techników w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie pod merytoryczną opieką nauczyciela języka angielskiego w/w szkole  - Marty Sinieckiej.

Prace konkursowe prosimy składać w pokoju nauczycielskim do dnia 19 października 2020 r.(tj. poniedziałek) lub bezpośrednio u nauczyciela języka angielskiego – Marty Sinieckiej. Głosowanie oraz wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się w dniu 20 października 2020 r.(tj.wtorek)

Regulamin konkursu+deklaracja uczestnika konkursu do pobrania w linku poniżej:

http://zsp1-gniezno.pl/wp-admin/materialy/Konkurs_szkolny_regulamin EnglishPoster.pdf