TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  matematyka i język angielski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

K 2:  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi
 • użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • zakładach produkujących sprzęt techniczny dla rolnictwa
 • firmach transportowych
 • stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami rolniczymi
 • zakładach serwisowych znanych marek sprzętu rolniczego: CASE, NEW HOLLAND, JOHN DEERE,  CLAAS
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • nauka  na nowoczesnym sprzęcie rolniczym
 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • kurs prawo jazdy kat.B
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.