TECHNIK ROLNIK

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  biologia i język angielski. 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Prowadzenie produkcji rolniczej

K 2: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
 • prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gminy, instytucjach służby rolnej
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych
 • firmach zajmujących się logistyką dla rolnictwa
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
 •  założenie własnej działalności gospodarczej rolniczo – usługowo –handlowej

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • nauka  na nowoczesnym sprzęcie rolniczym
 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.