Historia szkoły

         sobieskiegon2   kostrz

                        ul. Sobieskiego 20                                                ul.Kostrzyńska

Historia naszej szkoły zaczęła się, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg budynku w Skiereszewie w 1959 roku. Była to pierwsza szkoła rolnicza w powiecie gnieźnieńskim. Początkowo w latach 1959 – 1964 była to Dwuizbowa Szkoła Rolnicza, która w okresie późniejszym została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, o dwuletnim cyklu nauczania. Siedzibą szkoły był pałacyk dawniejszego właściciela garbarnii. Pierwszym dyrektorem szkoły został jej inicjator i założyciel inż. Mieczysław Dybowski. W latach 1969 – 1977 funkcjonował przy szkole internat dla młodzieży z dalszych rejonów.

1 września 1976 roku placówka nasza została podniesiona do rangi Zespołu Szkół Rolniczych w Skiereszewie. W związku z tym, oprócz dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstała 2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 2-letnie Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących oraz Zaoczne Technikum Rolnicze, mające swoje filie w Kiszkowie i Niechanowie, a także Telewizyjne Technikum Rolnicze. Przez lata następował rozwój szkoły i potrzebna była nowa siedziba. Toteż w 1991 roku placówka przejęła pomieszczenia w budynku na ulicy Sobieskiego 20.
W latach dziewięćdziesiątych powstały kolejne kierunki kształcenia, takie jak:
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych
Liceum Agrobiznesu
Policealne Studium Agrobiznesu

Od 2002-2004 roku młodzież uczyła się również w Liceum Profilowanym (profil rolno-spożywczy). Od 2004 roku w szkole istniały Uzupełniające Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Uzupełniające Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych, kształcące w trybie zaocznym.

Oferta kształcenia w czteroletnim technikum do września 2016r obejmowała kształcenie w zawodach:

  • technik agrobiznesu;
  • technik architektury krajobrazu;
  • technik geodeta;
  • technik rolnik;
  • technik mechanizacji rolnictwa;
  • technik inżynierii środowiska i melioracji;

Oferta kształcenia w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej to : mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik i ogrodnik.

Od 1 września 2016 r w związku z likwidacją technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie oferta kształcenia w ZSP nr 1 została poszerzona o kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa – klasa integracyjna, technik obsługi turystycznej i kelner w technikum oraz kucharz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Szkoła współpracowała i współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie praktyk uczniów. Są to przede wszystkim gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, instytucje handlowo-usługowe. Uczniowie wyjeżdżają także na praktyki do Niemiec, Grecji i Hiszpanii.

Placówka bezustannie rozwija się i modernizuje, idąc z duchem czasu, tworzy niezapomniany klimat spędzonych w niej lat nauki. Nasza szkoła ma do dyspozycji wiele dobrze wyposażonych sal, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę, sale językowe, salki gimnastyczne i siłownię oraz bogatą bazę szkolenia praktycznego. Drugi budynek szkoły znajduje się przy ul. Kostrzyńskiej 46. Odbywają się w nim zajęcia lekcyjne oraz zajęcia praktyczne.

Zaletą szkoły jest jej lokalizacja – główny budynek szkoły znajduje się w centrum miasta, kilka minut drogi od dworca PKP i PKS oraz przystanków komunikacji miejskiej. Jest to szczególnie ważne dla  placówki, gdyż  ponad 50% społeczności szkolnej stanowią uczniowie dojeżdżający z powiatu i okolic.
W szkole istnieje Klub Europejski i Szkolne Koło PCK. Nasza młodzież często uczestniczy w wycieczkach zawodowych.

Szkoła bierze udział w programie ALBATROS mającym na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów oraz wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej szkół, realizowanej zgodnie z systemem kształcenia zawodowego. Poprzez wzbogacanie wiedzy młodzieży promujemy rozwój polskiej wsi, rolnictwa i przemysłu około rolnego. Zajęcia przeprowadzone w ramach Programu odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Oprócz klasycznych zajęć lekcyjnych młodzież ma możliwość  zobaczenie nowoczesnych fabryk i poznanie innowacyjnego sprzętu rolniczego.

Szkoła umożliwia również zdobycie dodatkowych kwalifikacji m.in. obsługa wózków widłowych, kurs operatora kombajnu zbożowego.

Swoje umiejętności zawodowe uczniowie mają możliwość zaprezentować przez uczestnictwo co roku w różnych konkursach i olimpiadach zajmując czołowe miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W szkole prowadzona jest efektywna działalność kształtująca odpowiedzialną społecznie młodzież, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat  wspierający osoby z niepełnosprawnościami i seniorów szczególnie poprzez szkolne koło wolontariatu. Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu biorą  również udział w projekcie „WOLONTARIAT z KLASĄ”. W szkole corocznie organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi pod patronatem projektu starostwa powiatowego w Gnieźnie pt: BŁĘKITNA KREW.

Szkoła zapewnia fachową pomoc psychologiczną zatrudniając psychologa szkolnego oraz  doświadczonego pedagoga. W szkole odbywają się liczne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

We współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie szkoła prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego oraz przygotowujące absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.

Teren szkoły jest monitorowany,a dzięki podejmowanym działaniom wychowawczym  i profilaktycznym szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom.

Placówka znana jest w środowisku lokalnym dzięki częstemu włączaniu się w różne inicjatywy, których organizatorem jest m.in.: Starostwo Powiatowe, Wielkopolska Izba Rolnicza,  Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Komenda Policji.
Absolwenci naszej szkoły studiują m. in. na:
– Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
– Politechnice Poznańskiej.