PEDAGOG I PSYCHOLOG

Pedagog - Małgorzata Łuczkowska

Psycholog - Magdalena Fejfer

Pedagog specjalny - Janusz Lis

Plan dyżurów