Pracownik obsługi hotelowej

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oferowania usług hotelarskich;
  • sprzedaży usług hotelarskich;
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim;
  • przygotowywania i podawania śniadań;
  • utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

  • obiektach noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.)
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

Kontynuacja nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w :

  • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych;
  • Branżowej Szkole II Stopnia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji Realizacja usług w recepcji oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).